FW: Approved Payment or FW: Approved Grant

From: "Martinez Dicenta, Patricia" Rodriguez Barcia, Ana <pmdicenta[AT]tmb[DOT]cat OR arodriguezb[AT]tmb[DOT]cat>
Subject: FW: Approved Payment or FW: Approved Grant

Kindly view your approved student grant details in the attached document.

Advertencia:
Aquest correu electrònic conté informació de caràcter confidencial dirigida exclusivament als seus destinataris. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers segons estableix la legislació vigent. En el cas d’haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega que notifiqueu immediatament aquesta circumstància al remitent del missatge i procediu a la seva destrucció total.
Este correo electrónico contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a sus destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia al remitente del correo electrónico y a destruir la totalidad del mismo.
The information in this e-mail is classified as confidential and proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail and destroy it completely.
TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)
Informació interactiva de transport: www.tmb.cat